Cenník stomatologických výkonov platný od 1.8.2020, DENTISTS s.r.o.
Kód výkonuNázov výkonuPriama platbaVšZP 25Hradí pacient VšZPUnion 27Hradí pacient Unionu
D01Vstupné komplexné vyšetrenie u dospelých35.0029.100.0028.500.00
Konzultácia15.000.0015.000.0015.00
D02Preventívna stomatologická prehliadka15.0014.550.0014.250.00
D02aPreventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve15.0014.550.0014.250.00
D03Cielené stomatologické vyšetrenie (fokusy)20.009.7010.309.5010.50
D05Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie27.0029.100.0028.500.00
D06Preventívna pedostomatologická prehliadka10.0010.670.0010.450.00
D11Vyžiadané akútne ošetrenie23.004.8518.154.7518.25
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času70.000.0070.000.0070.00
Chirurgická konzultácia10.000.0010.000.0010.00
D52RVG snímka intraorálana / RTG - BW13.004.858.154.758.25
D37Administratívny poplatok14.003.8810.123.8010.20
D71Skúška vitality zubov5.000.005.000.005.00
A02Intraligamentárna anestéza - jeden zub, zvodová / infiltračná anestéza17.505.8211.685.7011.80
Dokumentačná fotografia4.000.004.000.004.00
Poplatok za neodhlásenie rezervovanáho termínu40.000.0040.000.0040.00
D54OPG snímka30.0019.4010.6019.0011.00
DENTÁLNA HYGIENA
Kód výkonuKód výkonuPriama platbaVšZP 25Hradí pacient VšZPUnion 27Hradí pacient Unionu
Dentálna hygiena u detí do 10 rokov15.000.0015.000.0015.00
N03Odstránenie zubného kameňa alebo zubných povlakov (jeden sextant)13.504.858.654.758.75
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny14.000.0014.000.0014.00
Opakované odstránenie zubného kameň - 30.min30.000.0030.000.0030.00
Ošetremie parodontálného vačku / kyretáž+výplach/12.000.0012.000.0012.00
N11Lokálna fluoridácia30.0019.4010.6019.0011.00
Pečatenie fisúr – každý zub19.000.0019.000.0019.00
Air - flow (odstránenie pigmentov)29.000.0029.000.0029.00
Ambulantné bielenie – obidve zuboradia199.000.00199.000.00199.00
Kombinované bielenie (domáce + ambulantné) Pure Whitening249.000.00249.000.00249.00
Domáce bielenie – obidve zuboradia- Opalescence139.000.00139.000.00139.00
Vnútorné bielenie za každý zub20.000.0020.000.0020.00
Náhryzová dlaha60.000.0060.000.0060.00
Estetické zdobenie - dentálny šperk45.000.0045.000.0045.00
P05Odstránenie lokálneho dráždenia14.004.859.154.759.25
P06Celkové vyartikulovanie chrupu39.0024.2514.7523.7515.25
Leštenie výplní9.000.009.000.009.00
P07Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice14.004.859.154.759.25
Ošetrenie citlivých zubných plôšok – jeden zub9.000.009.000.009.00
DiagnodentPen - diagnostika kazu laserom5.000.005.000.005.00
ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA
Kód výkonuNázov výkonuPriama platbaVšZP 25Hradí pacient VšZPUnion 27Hradí pacient Unionu
V01Jednoplôšková výplň zuba36.009.7026.309.5026.50
V02Dvojplôšková výplň zuba52.0021.3430.6620.9031.10
V03Trojplôšková výplň zuba62.0026.1935.8125.6536.35
Fotokompozit – jedna plôška - zadný zub80.009.7070.309.5070.50
Fotokompozit – dve plôšky - zadný zub101.0021.3479.6620.9080.10
Fotokompozit – tri plôšky - zadný zub116.0026.1989.8125.6590.35
V05Fotokompozit - jedna plôška - predný zub80.009.7070.309.5070.50
V06Fotokompozit - dve plôšky - predný zub101.0021.3479.6620.9080.10
V07Fotokompozit - tri plôšky - predný zub116.0026.1989.8125.6590.35
Rekonštrukcia korunky zuba – nepriama (inlay, onlay)199.000.00199.000.00199.00
V12Ošetrenie zubného kazu40.0018.4321.5718.0521.95
V13Ošetrenie zubného kazu50.0018.4331.5718.0531.95
V20Dočastné ošetrenie hlbokého kazu15.004.8510.154.7510.25
V20aSkloionomerná výplň u detí a tehotných žien50.0029.100.0028.500.00
Skloionomerná výplň – jedna plôška46.009.7036.309.5036.50
Skloionomerná výplň – dve plôšky61.0021.3439.6620.9040.10
Skloionomerná výplň – tri plôšky72.0026.1945.8125.6546.35
Zábrus previslej výplne9.000.009.000.009.00
V01cProvizórne ošetrenie jednoduchého zubného kazu – vložka10.000.0010.000.0010.00
Biodentine29.000.0029.000.0029.00
Nasadenie kofferdamovej blany15.000.0015.000.0015.00
Ošetrenie pod mikroskopom30.000.0030.000.0030.00
ENDODONCIA
Kód vkonuNázov výkonuPriama platbaVšZP 25Hradí pacient VšZPUnion 27Hradí pacient Unionu
V31Paliatívne endodontické ošetrenie - trepanácia67.007.7659.247.6059.40
Paliatívne endodontické ošetrenie ďalšieho kanálika20.000.0020.000.0020.00
Odstránenie koreňovej výplne - reendodoncia - za každý kanálik20.000.0020.000.0020.00
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja40.000.0040.000.0040.00
V41Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba97.0029.1067.9028.5068.50
V42Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba154.0058.2095.8057.0097.00
V43MTA – zaplnenie špičky širokého koreňa29.000.0029.000.0029.00
CHIRURGICKÝ STOMATOLÓGIA
Kód výkonuNázov výkonuPriama platbaVšZP 25Hradí pacient VšZPUnion 27Hradí pacient Unionu
Gelaspon35.000.0035.000.0035.00
E01Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa10.005.820.005.700.00
E11Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa39.009.700.009.500.00
E12Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa49.0014.550.0014.250.00
E22Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa125.0038.8086.2038.0087.00
E21Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí59.0024.250.0023.750.00
Hemiextrakcia (odstránenie koreňa viackoreňového zuba)49.000.0049.000.0049.00
E14Sutúra extrakčnej rany15.004.8510.154.7510.25
E63Chirurgické revízia rany15.0011.643.3611.403.60
E60Ošetrenie, kontrola pred chirurgickým zákrokom10.004.855.154.755.25
E61Ošetrenie, kontrola po chirurgickom zákroku10.000.0010.000.0010.00
E40Resekcia koreňového hrotu115.0048.5066.5047.5067.50
E42Resekcia dalšieho koreňového hrotu35.0014.5520.4514.2520.75
E31Dekapsulácia zuba33.007.7625.247.6025.40
E51Zastavenie poextrakčného krvácania26.0011.6414.3611.4014.60
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka20.000.0020.000.0020.00
C07Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti15.005.829.185.709.30
Zavedenie dréhu9.000.009.000.009.00
C41Intraorálna incízia dentogénneho abscesu20.0011.648.3611.408.60
C92Sutúra slizničnej rany15.000.0015.000.0015.00
Kauter15.000.0015.000.0015.00
P08Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov70.0038.8031.2038.0032.00
P09Prehĺbenie vestibula215.0058.20156.8057.00158.00
P65Príplatok k certifikovaným výkonom40.0029.1010.9028.5011.50
Chirurgické odstránenie cudzieho telesa 70.000.0070.000.0070.00
Kontrola po komplikovanej extrakcii10.0010.0010.00
PROTETIKA
Kód výkonuNázov výkonuPriama platbaVšZP 25Hradí pacient VšZPUnion 27Hradí pacient Unionu
F01Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie41.0029.1011.9028.5012.50
Ošetrenie cez protet. korunku15.000.0015.000.0015.00
F63Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier) alebo čapu15.005.829.185.709.30
Opätovné nasadenie fixnej náhrady15.000.0015.000.0015.00
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii29.000.0029.000.0029.00
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu39.000.0039.000.0039.00
Onlay nepriama kompozitná výplň199.000.00199.000.00199.00
Sklenené vlákno199.000.00199.000.00199.00
Zásuvný spoj99.000.0099.000.0099.00
Keramický okraj korunky20.000.0020.000.0020.00
111 01Inlay jednoplôšková nepriama liata80.009.4970.519.4970.51
111 02Inlay koreňová, jeden kanálik - priama modelácia (kov. čap)50.007.2842.727.2842.72
111 03Inlay koreňová - nepriama modelácia50.007.2842.727.2842.72
121 01Korunka plašťová celoliata ( aj ochranná ) 190.0016.77173.2316.77173.23
121 02Korunka plašťová živicová180.0016.77163.2316.77163.23
121 05Korunka fazetovaná, štandardná po 3 - ku (vrátane)190.0018.50171.5018.50171.50
121 06Korunka fazetovaná, štandardná od 4 - ky (vrátane)180.0016.77163.2316.77163.23
121 07Člen mostíka celoliaty190.008.09181.918.09181.91
121 08Člen mostíka fazetovaný štandardný po 3 - ku (vrátane)190.0010.41179.5910.41179.59
121 10Člen mostíka fazetovaný štandardný od 4 - ky (vrátane)180.008.09171.918.09171.91
121 22Korunka kovokeramická po 3 - ku (vrátane)300.0018.50281.5018.50281.50
121 23Korunka kovokeramická od 4 - ky (vrátane)300.0016.77283.2316.77283.23
121 24Člen mostíka kovokeramický po 3 - ku (vrátane)300.0010.41289.5910.41289.59
121 25Člen mostíka kovokeramický od 4 - ky (vrátane)300.008.09291.918.09291.91
121 26Korunka celokeramická po 3 - ku (vrátane) 350.0018.50331.5018.50331.50
121 27Korunka celokeramická od 4 - ky (vrátane) 350.0016.77333.2316.77333.23
121 28Člen mostíka celokeramický po 3 - ku (vrátane)350.0010.41339.5910.41339.59
121 29Člen mostíka celokeramický od 4 - ky (vrátane)350.008.09341.918.09341.91
Adhezívny mostík – sklenené vlákno450.000.00450.000.00450.00
202 01Celková snímateľná náhrada440.00119.500.00119.500.00
202 01aCelková snímateľná náhrada – pružná protéza490.000.00490.000.00490.00
202 01bCelková snímateľná náhrada - zuby zo špec. živice36.700.0036.700.0036.70
202 02Čiastočná snímateľná náhrada 440.0089.62350.3889.62350.38
202 04ČSN - medzerník do 4 zubov150.0036.14113.8636.14113.86
411 08Liaty výstužný strmeň zanorený do živice (dol. náhrada)35.0014.6120.3914.6120.39
411 09Spona 2/3 ramenná kombinovaná23.008.3014.708.3014.70
411 11Spona 2/3 ramenná celoliata27.0012.2814.7212.2814.72
Silikónová dlaha60.000.0060.000.0060.00
S01Funkčný odtlačok v individuálnej lyžici45.700.0045.700.0045.70
S02Kombinovaný odtlačok39.200.0039.300.0039.30
S03Predbežný anatomický odtlačok38.400.0038.800.0038.80
S04Rekonštrukcia interalveolarnych vzťahov38.600.0038.600.0038.60
S06Skúška náhrady vo vosku alebo kovovej konštrukcii37.600.0037.600.0037.60
S07Brúsenie zuba (do stratena/na schodík) - jeden zub8.200.008.200.008.20
S11Odovzdanie snímateľnej náhrady0.000.000.000.000.00
S45Odovzdanie fixnej náhrady0.000.000.000.000.00
S55Dočasná ochranná korunka pred definitívnou korunkou25.000.0025.000.0025.00
S60Sklenený pilier pod fixnú prácu199.000.00199.000.00199.00
Transparentné podnebie20.000.0020.000.0020.00
Oprava snímateľnej náhrady13.600.0013.600.0013.60
S41Rebazácia celkovej náhrady - nepriama79.000.0079.000.0079.00
S42Rebazácia celkovej náhrady - priama79.000.0034.000.0034.00
Mriežka do hornej celkovej náhrady39.000.0039.000.0039.00
Dlahovanie zubov dolný front / horný front199.000.00199.000.00199.00
Navoskovanie zubov u technika – za každý zub20.000.0020.000.0020.00
Príplatok za nadštandardný materiál – zhotovenie u laboranta50.000.0050.000.0050.00
Príplatok za časové urýchlenie zhotovenia prot. práce u zub. Technika100.000.00100.000.00100.00
Dolderov strmeň400.000.00400.000.00400.00
Frézovaná korunka CEREC299.000.00299.000.00299.00
Doplnenie zuba do protézy29.000.0029.000.0029.00
Odtlačky - silikon, alginát20.000.0020.000.0020.00
IMPLANTÁTY
Kód výkonuNázov výkonuPriama platbaVšZP 25Hradí pacient VšZPUnion 27Hradí pacient Unionu
Augmentácia199.000.00199.000.00199.00
Membrána pri augmentácií50.000.0050.000.0050.00
Implantát ANKYLOS599.000.00599.000.00599.00
Odkrytie implantátu15.000.0015.000.0015.00
Zavedenie vhojovacieho valčeka do implantátu50.000.0050.000.0050.00
Odtlačky na implantát50.000.0050.000.0050.00
Korunka na implantát vrátane nadstavby350.000.00350.000.00350.00
Explantácia nevhojeného implantátu30.000.0030.000.0030.00
Ceny na ostatné protetické práce budú určené na základe aktuálneho cenníka laboratória – podľa rozpočtu protetickej práce

Táto ambulancia, t.č. nespolupracuje so ZP Dôvera. Ďakujeme za pochopenie.