VITAJTE V NAŠEJ STOMATOLOGICKEJ AMBULANCII

DENTISTS, s.r.o. je zubná ambulancia, ktorá má za cieľ poskytovať ľuďom kvalitnú starostlivosť o zuby a ústnu dutinu.

Význam preventívnej prehliadky

V oblasti prevencie sa zameriavame na podchytenie ústneho zdravia u najmenších. Je dôležité začať s preventívnymi opatreniami od útleho detstva, ale ešte dôležitejšia je tehotná žena, ktorej poskytneme informácie, ako sa už od narodenia dieťatka môže vyvarovať mnohých chýb vo výžive a starostlivosti o ústnu dutinu novorodenca.

V období puberty sa zameriavame na zistenie čeľustno-ortopedických anomálií a zamedzeniu zvýšenej kazivosti inštruktážou pomôckami ústnej hygieny.

V období dospelosti je potrebné udržiavať ústne zdravie pravidelnými polročnými kontrolami stavu zubov a ďasien a predchádzať tým mnohým zápalovým ochoreniam postihujúcim závesný aparát zubov a kosti.

 

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok 8:00 - 14:00 Utorok 8:00 - 14:00 Streda 8:00 - 14:00 Štvrtok 8:00 - 14:00 Piatok 8:00 - 12:00
Je potrebné sa objednať telefonický: 051 381 0548, +421 908 369 583 alebo emailom: dentists@dentists.sk

Z hľadiska dlhodobej prevencie vzniku nových kazov je dôležité správne zhotovenie výplní bez previsov, čím sa pacientovi umožní dokonalá medzizubná hygiena. Zhotovujeme výplne z vysokokvalitných kompozitných materiálov, ako aj stále aktuálne amalgámové výplne z non gama 2 amalgámu, ktorý spĺňa všetky nároky modernej stomatológie. Každému ošetreniu predchádza dôkladné vyšetrenie už prítomných výplní pomocou RTG a informovanie pacienta o stave jeho ústneho zdravia. Pravidelnými RTG každé 2 roky kontrolujeme nielen vznik nových kazov, ale aj kvalitu našej práce aj po rokoch.

Bez kvalitnej dentálnej hygieničky nemôže v súčasnosti existovať žiadna stomatologická ambulancia. Dentálna hygienička poskytuje pacientom všetky dôležité informácie v oblasti výživy, fluoridácie a zabezpečenia individuálnej ústnej hygieny. Pomocou špeciálnych nástrojov a ultrazvuku odstraňuje nad a podďasňový zubný kameň a povlak. Po ošetrení fluoriduje zuby a odstráni sfarbenie spôsobené fajčením, pitím bylinných čajov a červeného vína. Pracuje samostatne, rozhoduje o pravidelnosti návštev pacienta, objednáva pacientov a sama zhotovuje RTG snímky, ktoré v spolupráci s lekárom hodnotí. Upravuje stav parodontálneho zdravia, a tým pripravuje pacienta na vykonanie protetických prác a výplní, pri ktorých je nevyhnutné čisté a suché pracovné pole.

Po dôkladnom vyšetrení pacienta  ho oboznámime s možným riešením daného stavu. Každú situáciu po strate zubov, je možné riešiť viacerými postupmi v závislosti od nárokov pacienta a jeho finančných možností. Na dentálnom trhu je množstvo protetických materiálov, z ktorých si pacient môže vybrať od najlacnejších kovových po metalokeramické a zirkónoxidové, ktoré sú finančne najnáročnejšie.

V našej ambulancii vykonávame všetky zákroky dentoalveolárnej chirurgie ako

chirurgické extrakcie dolných osmičiek resekcie cystektómie a cystostómie chirurgická predprotetická úprava odber materiálu na histologické vyšetrenie

Bez kvalitnej dentálnej hygieničky nemôže v súčasnosti existovať žiadna stomatologická ambulancia. Dentálna hygienička poskytuje pacientom všetky dôležité informácie v oblasti výživy, fluoridácie a zabezpečenia individuálnej ústnej hygieny. Pomocou špeciálnych nástrojov a ultrazvuku odstraňuje nad a podďasnový zubný kameň a povlak. Po ošetrení fluoriduje zuby a odstráni nepekné sfarbenie spôsobené fajčením, pitím bylinkových čajov a vína. Pracuje samostatne, rozhoduje o pravidelnosti návštev pacienta, objednáva pacientov a sama zhotovuje RTG snímky, ktoré v spolupráci s lekárom hodnotí. Upravuje stav parodontálneho zdravia, a tým pripravuje pacienta na vykonanie protetických prác a výplní, pri ktorých je nevyhnutné čisté a suché pracovné pole.

Odstránenie

nad a podďasnový zubný kameň povlak
Načítam…