Z hľadiska dlhodobej prevencie vzniku nových kazov je dôležité správne zhotovenie výplní bez previsov, čím sa pacientovi umožní dokonalá medzizubná hygiena. Zhotovujeme výplne z vysokokvalitných kompozitných materiálov, ako aj stále aktuálne amalgámové výplne z non gama 2 amalgámu, ktorý spĺňa všetky nároky modernej stomatológie. Každému ošetreniu predchádza dôkladné vyšetrenie už prítomných výplní pomocou RTG a informovanie pacienta o stave jeho ústneho zdravia. Pravidelnými RTG každé 2 roky kontrolujeme nielen vznik nových kazov, ale aj kvalitu našej práce aj po rokoch.