Po dôkladnom vyšetrení pacienta  ho oboznámime s možným riešením daného stavu. Každú situáciu po strate zubov, je možné riešiť viacerými postupmi v závislosti od nárokov pacienta a jeho finančných možností. Na dentálnom trhu je množstvo protetických materiálov, z ktorých si pacient môže vybrať od najlacnejších kovových po metalokeramické a zirkónoxidové, ktoré sú finančne najnáročnejšie.