Význam preventívnej prehliadky

V oblasti prevencie sa zameriavame na podchytenie ústneho zdravia u najmenších. Je dôležité začať s preventívnymi opatreniami od útleho detstva, ale ešte dôležitejšia je tehotná žena, ktorej poskytneme informácie, ako sa už od narodenia dieťatka môže vyvarovať mnohých chýb vo výžive a starostlivosti o ústnu dutinu novorodenca.

V období puberty sa zameriavame na zistenie čeľustno-ortopedických anomálií a zamedzeniu zvýšenej kazivosti inštruktážou pomôckami ústnej hygieny.

V období dospelosti je potrebné udržiavať ústne zdravie pravidelnými polročnými kontrolami stavu zubov a ďasien a predchádzať tým mnohým zápalovým ochoreniam postihujúcim závesný aparát zubov a kosti.