MUDR. MARTIN HINĎOŠ


Stomatológ, stomatochirurg

ukončil LF UPJŠ v Košiciach v roku 2000. Od júla 2000 pracoval ako sekundárny lekár na stomatochirurgickom oddelení vo FN v Prešove. V roku 2003 absolvoval atestáciu zo stomatológie 1. stupňa v Bratislave. Od júla 2003 pracoval v súkromnej zubnej ambulancii ako samostatne pracujúci lekár. Zúčastnil sa viacerých odborných kurzov a školení v oblasti rontgenológie, estetickej, protetickej a preventívnej stomatológie. V roku 2003 získal certifikát z rontgenológie. V roku 2006 certifikát v odbore dentoalveolárna chirurgia. Od roku 2006 pracuje vo vlastnej ambulancii.

ZUZANA KREHLIKOVÁ


Zubný asistent

MDDR. JOZEF PETRÍK


Stomatológ

ALENA MICHALIKOVÁ


Diplomovaná zdravotná sestra

ukončila Strednú zdravotnú školu v Prešove v roku 1997. Vo vzdelávaní pokračovala ďalej a v roku 2001 získala titul diplomovaná všeobecná sestra. Od roku 2001 pracovala v stomatologickej ambulancii ako zubná sestra.

BC. STELA FRIŠTIK


Dentálna hygienička

Bc. Martina LIGEZKOVÁ


Dentálna hygienička

Dentálna hygienička s 13 ročnou praxou