Ak nám chýba 1 alebo viacero zubov v ústnej dutine a tento defekt je ohraničený minimálne 2 zdravými a dostatočne silnými zubami, môžeme tieto zuby nahradiť fixným mostíkom.

Spojenie zubov je zabezpečené obrúsením (zmenšením) pilierov (zubov susediacich s defektom). Zvyčajne sa tým musí získať minimálne 2mm priestor pre kovovú konštrukciu, na ktorú sa po jej odskúšaní v ústach napáli porcelánová glazúra v odtieni prirodzenej farby zubov.

Preparácia zubov (brúsenie) sa uskutočňuje pomocou vhodne zvolenej anestézy, ktorá zabezpečí úplnú bezbolestnosť výkonu. Jeho trvanie ovplyvňuje počet preparovaných zubov „pod mostíkom„, ich stav a postavenie v ústnej dutine.

Po obrúsení pacient odchádza z ambulancie s provizórne zhotoveným mostíkom z materiálu mäkšieho ako budúci mostík – živice. Ide najmä o ochranu obrúsených zubov pred chladom, zabráneniu prerastania ďasna cez odtlačenú líniu a v neposlednom rade o estetiku a funkciu.

V súčasnosti sa najčastejšie ako dlhodobo kvalitná varianta používa kombinácia kovu a porcelánu (keramiky), tzv. kovokeramický alebo metalokeramický mostík. V minulosti (a niekde naďalej) sa namiesto keramiky využíval mäkší, a tým aj poróznejší materiál – živica, príp. špeciálna živica. Jej nevýhodou bolo postupné zanesenie a stmavnutie pôvodne zvoleného odtieňa.

Okrem daného vysoko kvalitného riešenia sú možné aj bezkovové varianty. Určité formy keramiky majú zlepšené vlastnosti (tvrdosť, roztiažnosť, vnútorné napätie), čo umožňuje ich použitie namiesto kovu. Z hľadiska biointegrácie do organizmu ide o vynikajúce materiály (zirkónoxid), na ktoré nie sú uvedené žiadne alergické reakcie (na rozdiel od kovu). Technologický postup je v oboch prípadoch rovnaký.

A prečo vlastne nahradzovať stratené zuby? Na to existuje viacero dôvodov. Okrem nepopierateľného estetického dôvodu, ktorý u nás v minulosti nebol taký dôležitý a v súčasnosti sa dáva stále do popredia, hrajú dôležitú úlohu biomechanické zmeny, ktoré nastávajú po strate zubov.

Prenos žuvacích síl, ktorý predtým zabezpečovali extrahované zuby, sa teraz uskutočňuje cez zuby susediace s defektom a zuby v protiľahlej čeľusti, čím sa stávajú preťaženými. Okrem iného dochádza k posunu a sklonu týchto zubov do miesta vytiahnutých zubov. Vzniká nová, fyziologicky a mechanicky nevhodná situácia nepriaznivo pôsobiaca na ostatné zuby. A to veľmi RÝCHLO po extrakcii zubov!

Preto netreba brať na ľahkú váhu odporúčanie lekára, čím skôr riešiť vzniknutý defekt po vytiahnutí zuba. Nejde o jeho konto, ale o Vaše zdravie.